You are here

Γνωμοδοτήσεις


2017

5/2017

Εφαρμογή Διατάξεων Ν. 4489/2017 για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

                      Ευάγγελος Κ. Ζαχαρής

4/2017

Περί του εάν για την μεταγραφή: α) τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής επί ακινήτου, ή β) των πρακτικών δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με τα οποία  αναγνωρίζεται η κυριότητα επί ακινήτου, απαιτείται  η προσκόμιση   της δήλωσης – βεβαίωσης του  άρθρου 23 παρ.4 του Ν 4014/2011 β)  περί του εάν στις πιο πάνω περιπτώσεις, για την  μεταγραφή, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού ότι δεν οφείλεται Ε.Ν.Φ.Ι.Α για προγενέστερες της κτήσεως της κυριότητας οικονομικές χρήσεις.

                                                Νικόλαος Παντελής

3/2017

Περί αρμοδιότητας διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς ιατροδικαστές

         Παναγιώτης Καραγιάννης

2/2017

Νομιμότητα της χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης αποδεικτικού υλικού που προέρχεται από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

 

             Χαράλαμπος Βουρλιώτης

1/2017

Εφαρμογή ποινικών διατάξεων του Ν. 4443/2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα εγκλήματα της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς.

                       Δημήτριος Παπαγεωργίου


2016

6/2016

Έννοια "αίτησης" στο άρθρο 149 του Β.Δ. της 31-12-1957/20-1-1958

Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης

5/2016

Για την νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

            Αθανάσιος Κατσιρώδης

4/2016

Περί της ισχύος της υπ’ αριθμ. 2/2013 Γνωμοδοτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου μετά την Απόφαση 1/2014 της Ολομέλειας Α.Π.

 

      Δημήτριος Παπαγεωργίου

3/2016

Επίδραση επί του κύρους του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως δημοσίου εγγράφου, της καταρτίσεως αυτού από κατά τόπο αναρμόδιο συμβολαιογράφο.

                                      Παναγιώτης  Καραγιάννης

 

2/2016

Εξέταση ως μάρτυρα δικαστικού λειτουργού ενώπιον εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων

                                  Χαράλαμπος Βουρλιώτης

 

1/2016

Πρακτικά συμβιβασμού κατ' αρθρ. 209 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταγραφή αυτών

                       Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης

 


2015

5/2015

Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας.

               Νικόλαος Παντελής

4/2015

Περί της ισχύος ή μη της διάταξης του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.2523/1997, μετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν.4174/2013, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4254/2014.

              Νικόλαος Παντελής

3/2015

Περί της νομικής φύσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 25 του Ν.1882/1990 εγκλήματος της μη καταβολής των βεβαιωμένων στο δημόσιο ταμείο χρεών.

                 Νικόλαος Παντελής

2/2015

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.4322/2015 και για ποινή που επιβλήθηκε για το έγκλημα της απόδρασης κρατουμένου (άρθρο 173 ΠΚ)

                      Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου

 

 

1/2015

Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4 εδ.α και β του Π.Κ. , όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του Ν.4322/2015.

                 Βασιλική Θεοδώρου

 


2014

9/2014

Δικαιώματα Συμβολαιογράφου επί μεταβιβάσεως ακινήτου, κειμένου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας,από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ.

            Δημήτριος Κων. Δασούλας

 

8/2014

Απόδοση διαβατηρίου μετά από την άρση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα.

     Χαράλαμπος Βουρλιώτης

7/2014

Γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων στην ΕΥΠ

            Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης

6/2014

Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013).

                                                     Νικόλαος Παντελής

 

5/2014

Αν ο Εισαγγελέας, ο οποίος με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει προαχθεί στον ανώτερο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν του έχει επιδοθεί ακόμα το περί προαγωγής του Προεδρικό Διάταγμα, έχει δικαίωμα να μετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως υποψήφιος ή ως εκλέκτορας.

                                                     Ευτέρπη Κουτζαμάνη

04/2014

Εισαγγελικές παραγγελίες κατ' άρθρ.25 παρ.4 εδ.β΄Ν.1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων

Χαράλαμπος Βουρλιώτης

03/2014

Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε, μετά την ισχύ του Ν.4223/2013.

Νικόλαος Παντελής

02/2014

Σχετικά με την υποχρέωση του Συμβολαιογράφου να καταθέτει το 68% των αναλογικών δικαιωμάτων στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο Συμβολαιογράφο.

Βασίλειος Πλιώτας

01/2014

Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων

Νικόλαος Παντελής


2013

7/2013

Περί των προϋποθέσεων εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4139/2013

Νικόλαος Παντελής

 

6/2013

Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4139/2013 [καθεστώς χορήγησης άδειας κρατουμένων]

Γεώργιος Παντελής

5/2013

Η κατά τόπον αρμοδιότητα Συμβολαιογράφων μετά την συγχώνευση Ειρηνοδικείων

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

 

4/2013

Σχετικά με την παραγραφή αξιώσεως προς είσπραξη τόκων και οφειλόμενων δικαιωμάτων προερχόμενων από τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

3/2013

Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της παραγρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990

Νικόλαος Παντελής

2/2013

Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ.2, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το Ν.3946/2011

Νικόλαος Παντελής

1/2013

Εαν συμβολαιογράφοι με έδρα Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα δύναται να συστήσουν εταιρεία συμβολαιογράφων

Γεώργιος Παντελής


2012

8/2012

Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιεχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια.

Νικόλαος Παντελής

07/2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.

Βασίλειος Πλιώτας

06/2012

Παροχή στοιχείων διωκόμενων προσώπων που τηρούνται σε αρχεία ιδιωτών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Γεώργιος Παντελής

05/2012

Γνωμοδότηση περί της τύχης ευπαθών πειστηρίων βιολογικού υλικού

Αθανάσιος Κονταξής

04/2012

Γνωμοδότηση σχετικώς με το «εάν οι ευεργετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α' 25/13-2-2012) εφαρμόζονται και σε περίπτωση κρατουμένου σε στερητική της ελευθερίας ποινή, η εκτέλεση της οποίας άρχισε μετά την δημοσίευση του Νόμου αυτού και βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τις διατάξεις της παρ. 10 εδ. α' του ίδιου άρθρου».

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

03/2012

Εάν το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4043/12 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της συνολικής (συγχωνευτικής) ποινής άνω των πέντε (5) ετών και η ποινή βάση αυτής, είναι μέχρι πέντε (5) έτη.

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

02/2012

Ποια τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

Γεώργιος Χατζίκος

01/2012

Περιεχόμενο και έκταση εφαρμογής της αρχής ne bis in idem.

Στέλιος Γκρόζος


2011

16/2011

Διενέργεια DNA προς ταυτοποίηση λειψάνων αγνώστων

Γεώργιος Κολιοκώστας

15/2011

Διενέργεια DNA

Αθανάσιος Κονταξής

14/2011

1) Δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της Φυλακής από υπάλληλο μη αναπληρωτή του ή Τμηματάρχη 2) Χρόνος κρατήσεως - ελάχιστο όριο- για την παροχή εκπαιδευτικής αδείας σε ισοβίτη

Νικόλαος Μαύρος

13/2011

Κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ

Γεώργιος Μπόμπολης

12/2011

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (Δεν απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Αρχής για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε.)

Γεώργιος Κολιοκώστας

11/2011

Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στο ίδιο Ειρηνοδικείο μπορούν να συστήσουν ακωλύτως αστική επαγγελματική εταιρεία συμβολαιογράφων, ανεξαρτήτως αν ένας από αυτούς έχει διορισθεί σε έδρα και περιφέρεια Ειρηνοδικείου, το οποίο εντωμεταξύ καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο εν λόγω Ειρηνοδικείο.

Φώτιος Μακρής

10/2011

Με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ 1α Ν.3943/11,του άρθρου 25 Ν.1882/90, ο νομοθέτης επιμηκύνει το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο των τεσσάρων μηνών, που απαιτείται για την ποινική υπόσταση του ιδιώνυμου εγκλήματος της καθυστέρησης πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο, για τα χρέη που το ληξιπρόθεσμο τους είχε συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3943/31-3-11, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου τούτου. Η επιμήκυνση αυτή είναι εύλογη, γιατί έτσι αποτρέπεται η σύγχυση που θα ανέκυπτε σ' αυτά, για το λόγο ότι ένα τμήμα του χρόνου των τεσσάρων μηνών θα είχε διανυθεί με το παλιότερο νομικό καθεστώς και ένα άλλο με το νεότερο νομικό καθεστώς.

Φώτιος Μακρής

09/2011

Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι 9/2009 και 12/2009 γνωμοδοτήσεις μας μετά τις ρυθμίσεις του Ν.3917/21-2-2011 και ειδικότερα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης μετά από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από την Υπηρεσία σας, υποχρεούνται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου.

Αθανάσιος Κατσιρώδης

08/2011

Αν η σύσταση ή μεταβίβαση ή κατάργηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, πρέπει να μεταγράφονται αυτοτελώς και παραλλήλως με τον Κανονισμό των σχέσεων των ιδιοκτητών ή αντιθέτως ότι αρκεί η μεταγραφή της πράξεως καταρτίσεως ή τροποποιήσεως του Κανονισμού.

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

07/2011

Περί του εάν είναι σύννομη η μεταγραφή διανεμητηρίου συμβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς την συμμετοχή όλων των κοινωνών.

Νικόλαος Παντελής

Pages