Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1999

04/1999

Σχετικά με τις υπαίθριες συναθροίσεις που παραλύουν την δημόσια ασφάλεια και την κοινωνικοοικονομική ζωή.

Β. Παπαδάκης

03/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με το αν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

 Παν.Ζαβολέας

02/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με πλειστηριασμούς κινητών των οποίων η αξία είναι ανώτερη των 50.000 δρχ όσο και επί ακινήτων πρέπει να γίνει με ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού κλπ

Β.Ξενικάκης

01/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με την Σύμβαση της Χάγης, που διατάχθηκε ο επαναπατρισμός των απαχθέντων ανηλίκων τέκνων από την ξένη μητέρα, εις τον τόπο της συνήθους διαμονής.

Β.Ξενικάκης


1998

10/1998

Σχετικά με τις διατάξεις που απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται «υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα που αφορά ακίνητα, κείμενα σε παραμεθόριες περιοχές, τις οριζόμενες από το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

 Στ. Γυπαράκης

 

09/1998

Γνωμοδοτεί σχετικά με τις τακτικές άδειες των κρατουμένων

 Π. Ζαβολέας

 

08/1998

Σχετικά με το αν η δοθείσα λύση από την υπ’ αριθ. 1/98 απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου στο αχθέν προς κρίση νομικό θέμα, καταλαμβάνει, εκτός από τις περιπτώσεις εξοφλήσεως του πλειστηριάσματος και με συμψηφισμό απαιτήσεως του υπερθεματιστή για την οποία είχε καταταγεί στον πίνακα, και τις περιπτώσεις εξοφλήσεων από το πλειστηρίασμα απαιτήσεων άλλων καταταγέντων δανειστών, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει.

 Χ. Αναστασόπουλος

 

07/1998

Ρύθμιση οφειλών από ποινές, περιοριστικές της ελευθερίας (εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων με έκπτωση 25% εφάπαξ μέχρι τέλους του 1997).

 Α. Βασιλόπουλος

 

06/1998

Αρμοδιότητα για διενέργεια προανάκρισης σε περιπτώσεις αποδράσεων από φυλακές ή για άλλα εγκλήματα διαπραττόμενα εντός του χώρου αυτών

 Α. Ανδρεουλάκος

 

05/1998

Σχετικά με το αν νομιμοποιείται η φυλακή να υποβάλει αίτημα για την υπό όρους απόλυση καταδίκων με τρις ισόβια κάθειρξη, εφόσον έχουν παραμείνει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα 16 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχουν υπολογισθεί σε αυτούς και τεσσάρων ετών τουλάχιστον ημέρες εργασίας προκειμένου να συμπληρωθεί η έκτιση ποινής 20 ετών κλπ

 Στ. Κουτελιδάκης

 

04/1998

Σχετικά με το αν οι Συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, πρέπει να παραιτηθούν ή όχι από το αξίωμά τους ή αν θα τελούν σε αναστολή της ιδιότητός τους

 Α. Βασιλόπουλος

 

03/1998

Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων περί  παιγνίων

 Β. Παπαδάκης

 

02/1998

 Σχετικά με την κράτηση μητέρων ποινικών παραβατών μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους σε Αστυνομικά Κρατητήρια.

 Γ. Αρβανίτης

01/1998

Σχετικά με το αν οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραπέμπουν τον κρατούμενο που δηλώνει χρήση ναρκωτικών στο νοσοκομείο για έλεγχο και στη συνέχεια να αναφέρουν το γεγονός, εάν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, ή δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο και δεν πρέπει να ανακοινώνουν σε μας παρόμοιες περιπτώσεις.

 Β. Παπαδάκης

 


1997

17/1997

Περί χορηγήσεως εγγράφων στοιχείων ταυτότητος πολιτών

 Γ. Αρβανίτης

 

16/1997

Σχετικά με την είσπραξη ή όχι των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση αναστολής της ποινής

 Δ. Δωρής

 

15/1997

Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν με τα δύο πέμπτα της ποινής τους, τα τρία πέμπτα αυτής ή είκοσι χρόνια

 Α. Βασιλόπουλος

 

14/1997

Σχετικά με την είσπραξη δικαιωμάτων Υποθηκοφυλακείων

 Β. Ξενικάκης

 

13/1997

Πότε επέρχεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης δικαστικού λειτουργού, ο οποίος παύεται οριστικά, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

 Β. Ξενικάκης

 

12/1997

Σχετικά με τροποποιήσεις που επήλθαν στις σχετικές με την προδικασία του πλειστηριασμού διατάξεις του ΚΠολΔ. Και ειδικά ότι με τις μεταβολές αυτές επέρχεται επιτάχυνση της εκτελεστικής διαδικασίας και περιορισμός δαπάνης με την κατάργηση του προγράμματος πλειστηριασμού

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

11/1997

Σχετικά με το αν επιτρέπεται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ή ως εκλέκτορες οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών που κατά το χρόνο της ψηφοφορίας έχουν μεν προαχθεί αλλά δεν τους έχει επιδοθεί το Προεδρικό διάταγμα περί προαγωγής και τοποθετήσεώς τους, προς ανάδειξη Εισαγγελέως Πρωτοδικών που διευθύνει την Εισαγγελία

 Π. Δημόπουλος

 

10/1997

Περί της νομιμότητας της λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων, μεταξύ της προσωρινώς διορισθείσας διοίκησης και της παλαιάς αιρετής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  που «εξέπεσε» βάσει αντισυνταγματικού νόμου. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη.

 Στ. Κουτελιδάκης

 

09/1997

Περί συνυπολογισμού της ανασταλείσης ποινής για τον προσδιορισμό του 1/5 της εκτιθείσης ποινής που αποτελεί τυπική προϋπόθεση ικανοποίησης του αιτήματος της άδειας των καταδίκων κατά τη διάταξη άρθρ. 53 Ν. 1851/89 – Γνωμοδοτούμε ότι η αναστολή εκτέλεσης της ποινής μετά τη φυλάκιση του καταδίκου δεν αποτελεί εκτιόμενη ποινή

 Δ. Δωρής

 

08/1997

Άρνηση των υποθηκοφυλάκων να προβαίνουν σε εγγραφές υποθηκών χωρίς την καταβολή των περιορισμένων παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων τους. Δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε.

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

07/1997

Γνωμοδότηση επί θεμάτων:

α) αναστολής της ποινής από τον Εισαγγελέα

β) απολύσεως υπό όρους των άνω των 70 ετών κρατουμένων

γ) ενεργητικού υπολογισμού ημερών εργασίας των άνω των 67 ετών

δ) του χρόνου δοκιμασίας άρθρο 105-110 ΠΚ προσ. κρατουμένων

ε) υπό όρους απολύσεως επί περισσοτέρων ποινών ισόβιας κάθειρξης

στ) ποινικής αξιολογήσεως της μη επιστροφής κρατουμένου από άδεια

 Ηλ. Σπυρόπουλος

 

06/1997

Συμμετοχή των Εισαγγελέων που διευθύνουν φυλακές στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας για την κατάρτιση των τμημάτων Διακοπών

 Ηλ. Σπυρόπουλος

 

05/1997

Σχετικά με το από 29-1-1997 ερώτημα του παραπάνω συλλόγου διατυπώνουμε της γνώμη ότι ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του τόπου που έγινε η κατάσχεση ή βρίσκεται το ακίνητο.

 Β. Ξενικάκης

 

04/1997

Περί μη υποβολής στην Εισαγγελία μας αντιγράφων βουλευμάτων απολύσεως υπό όρους

Η. Σπυρόπουλος

 

 

03/1997

Αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων υψηλής δραστικότητας. Συμμόρφωση των φαρμακοποιών στην απόφαση της Γεν. Γραμματείας Ασφαλίσεων κλπ

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

02/1997

Εφόσον «αντικείμενο της αγωγής» είναι και οι μέχρι ασκήσεως αυτής δεδουλευμένοι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται κι αυτοί για τον καθορισμό του καταβλητέου δικαστικού ενσήμου.

 Β. Ξενικάκης

 

01/1997

Σχετικά με το ερώτημα του παραπάνω συλλόγου, διατυπώνουμε τη γνώμη ότι όταν μεταβιβάζεται η κυριότης του ακινήτου μετά της επικαρπίας συνιστά αυτοτελή επικαρπία κλπ

 Α. Σταθόπουλος

 


1996

17/1996

Επί του ερωτήματός σας για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου κωλυόμεθα να γνωμοδοτήσουμε σχετικώς

 Δ. Δωρής

 

16/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας σχετικά με το αν αντίγραφο διαιτητικής απόφασης με την οποία επιδικάζεται αμοιβή διαιτητών πρέπει να υποβάλλεται σε τέλος απογράφου απέχουμε να παράσχουμε τη ζητουμένη γνωμοδότηση

 Π. Ζαβολέας

 

15/1996

Αντιμετώπιση απείθειας, αντιστάσεως, απόπειρας αποδράσεως και κατακρατήσεων ομήρων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Ηλ. Σπυρόπουλος

 

14/1996

Σχετικά με αμφισβήτηση περί δικαιοδοσίας διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων μεταξύ των α) Εργαστηρίων Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των ΑΕΙ και β) των ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η. Σπυρόπουλος

13/1996

Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το αν στους οδηγούς οχημάτων που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω, ως υπαίτιοι πταισματικών παραβάσεων, οι οποίες προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. επιβάλλεται από το βεβαιούν αυτές αστυνομικό όργανο πρόστιμο ίσο με το μισό της προβλεπόμενης στον Κώδικα αυτό για καθεμία απ’ αυτές ποινή, η καταβολή του οποία απαλλάσσει τους παραβάτες της ποινικής δίωξης

 Γ. Λαμπίρης

 

12/1996

Μη εκκρεμότητας ποινικής διώξεως ως όρος για την χορήγηση άδειας στον κρατούμενο

 Η. Σπυρόπουλος

 

11/1996

Σχετικά με χορήγηση άδειας σε κρατούμενους αλλοδαπούς

 Η. Σπυρόπουλος

 

10/1996

Επί του ερωτήματός σας (16183/4.3.96 έγγραφό σας) σχετικά με την περίπτωση συμβολαίου αγοραπωλησίας αυτ/των ο Συμβολαιογράφος δεν οφείλει να εισπράττει δικαιώματα υπέρ τρίτων επί του φόρου προστιθέμενης αξίας

 Γ. Λαμπίρης

 

09/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας σχετικά με τον υπολογισμό εκτιτέας ποινής σχετική προς την απόλυση υπό όρους και τη μετατροπή μετά έκτιση ¼, δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε γιατί η διάταξη του άρθρου 94§1 Π.Κ. είναι σαφής

 Η. Σπυρόπουλος

 

08/1996

Απάντηση στο υπ' αρ. πρωτ. 404/6-2-1996  έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου

 Στ. Γυπαράκης

07/1996

Σχετικά με το θέμα ισχύος του Ν. 29/1943

 Η. Σπυρόπουλος

 

06/1996

Σχετικά με τον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου Κέρκυρας του μόνου στην Ελλάδα που δεν έχουν διεξαχθεί σχετικές εκλογές, δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσομε γιατί η υπόθεση παραπέμφθηκε στα Δικαστήρια

Κ. Βολονάσης

 

05/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας «Αν η Αστυνομία δύναται να καταγράφει σε μαγνητοταινίες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πολίτες» γνωμοδοτούμε ότι είναι επιτρεπτή η μαγνητοφώνηση μετά από συναίνεση και του πολίτη

 Π. Ζαβολέας

 

04/1996

Σχετικά με ερώτημά σας για τη χορήγηση ή μη του ευεργετήματος της πενίας πρέπει να λαμβάνονται υπ’ οψιν τα εισοδήματά  του διαδίκου ή και η περιουσία του, που ενδεχόμενα θα μπορούσε να εκποιηθεί ή και το προϊόν δανείου που ενδεχόμενα θα μπορούσε να επιτύχει, αδυνατούμε να γνωμοδοτήσουμε

 Κ. Βολονάσης

 

03/1996

Σχετικά με το Ε.Π. 29 οικ. 15/1/96 ερώτημά σας για την διαδικασία της άρσης του απορρήτου, ανταποκρίσεων και επικοινωνιών, έχομε την γνώμη ότι αρμόζει καταφατική απάντηση και το ίδιο ισχύει και για την κινητή τηλεφωνία

Κ. Βολονάσης

02/1996

Αναφορικά με την ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 32§8 του Κ.Ο.Κ.

Χρ. Αναστασόπουλος

 

01/1996

Ύστερα από το 1689/12.4.1995 έγγραφο του Δ/ντή της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση των απολυομένων υπό όρο για την είσπραξη των δικαστικών εξόδων και τελών που έχουν υποβληθεί με τις οικείες καταδικαστικές αποφάσεις

 Γ. Λαμπίρης

 


1995

21/1995

Ύστερα από το υπ’ αρ. 937327/95 ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουμε σχετικά ότι για εκτιόμενη ισόβια κάθειρξη και πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή για τη χορήγηση άδειας αρκεί κράτηση 10 ετών

Η. Σπυρόπουλος

 

20/1995

Σε ερώτημα του Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται εις τους συμβολαιογράφους η σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης αυθαιρέτων ακινήτων στα πλαίσια ενεργείας αναγκαστικής επί τούτων εκτέλεσης, εκποίησής των ως πτωχευτικής περιουσίας υπό συνδίκων πτώχευσης ή εκκαθαριστικών υπερχρεωμένων και προβληματικών επιχειρήσεων

 Κ. Βολονάσης

 

Σελίδες