Είστε εδώ

Τμήμα Διοικητικό

Στην αρμοδιότητα του διοικητικού τμήματος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπάγεται :

 • Η τήρηση του Γενικού ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου των εγγράφων που εισέρχονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 • Η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (απλού και εμπιστευτικού) των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων ως και κάθε σχετική ενέργεια.
 • Η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας ( απλής και εμπιστευτικής) στον Εισαγγελέα, τους Αντεισαγγελείς και τα τμήματα.
 • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Εισαγγελέα, των Αντεισαγγελέων και των εγγράφων αρμοδιότητας του τμήματος ως και κάθε  σχετική ενέργεια. 
 • Η τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων και εγκυκλίων του Εισαγγελέα και των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
 • Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου κανονικών και αναρρωτικών αδειών των Εισαγγελικών λειτουργών και των υπαλλήλων της Εισαγγελίας ως και κάθε σχετική ενέργεια.
 • Η παραλαβή των αιτήσεων και η περαιτέρω διαδικασία για άσκηση ή μη αναιρέσεως εκ μέρους του Εισαγγελέα και των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
 • Η παραλαβή αιτήσεων για άσκηση ή μη εφέσεως κατά αθωωτικών αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων Δικηγόρων.
 • Η κατά νόμον παραλαβή και διεκπεραίωση των δηλώσεων για την ίδρυση πολιτικού κόμματος και κάθε σχετική ενέργεια (τήρηση αλφαβητικού ευρετηρίου κ.λ.π.).
 • Η διαδικασία για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών εγγράφων και εξωδίκων πράξεων.  Παραλαβή δικογράφων για πρόσωπα αγνώστου διαμονής.
 • Η διεκπεραίωση της εκλογικής αλληλογραφίας (διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων κλπ.).
 • Ο διακανονισμός της προσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με δικαστικούς λειτουργούς, διάφορες αρχές και πολίτες καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου δημοσίων σχέσεων και δικαστικής συνεργασίας της Εισαγγελίας.