Είστε εδώ

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22   Χάρτης
Τηλεφωνική Επικοινωνία: 210 6419 + εσωτερικό τηλέφωνο

 

 

ΓΡΑΦ.

ΤΗΛ. ΕΣΩΤ.

ΤΗΛ. ΕΞΩΤ.

ΦΑΞ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :  

412

335

 210-6454491

 

→ Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος

415

322

 

 

Γραφείο Εισαγγελέα

412

331, 175, 366

210-6411528

 

Γραμματεία Διοικητικού

414

332, 334

210-6411526

 

Γραμματεία Διοικητικού 
(Γνωμοδοτήσεις-Εγκύκλιοι)

414

338

 

 

Γραμματεία Διοικητικού
(Προκ/τες Εξετάσεις άρθρ. 29 ΚΠΔ, Περιβάλλον) 

414

338

 

 

Πρωτόκολλο

416

336, 337

210-6454298

210-6411523

 Προϊστάμενος Λογιστηρίου  

418

339

210-6458680

 

 Προϊσταμένη Πολιτικού Τμήματος

409Α

326, 327

 

210-6466271

 Προϊσταμένη Κλήσεων

420

344

 

210-6457904

Γραμματεία Κλήσεων

420

346, 343

 

 

 Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος  

422

349

210-6411524

210-6457903

Γραμματεία Ε΄ Ποινικού Τμήματος

421

347

 

 

Γραμματεία Ζ΄ Ποινικού Τμήματος

422

350

 

 

Γραμματεία ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος

421

330

 

 

Γραμματεία Ποινικού Τμήματος - πιστοποιητικά

421

348

 

 

Γραφείο Επιμελητών

419

341, 342