Τμήμα Κλήσεων και Επιδόσεων

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού,  υπάγεται:

  1. Η σύνταξη των κλήσεων για ποινικές και πολιτικές υποθέσεις, όταν έχει ασκηθεί αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απόφασης πολιτικού δικαστηρίου και οι οποίες έχουν προσδιορισθεί προς εκδίκαση στον Άρειο Πάγο, η επίδοση αυτών στους ενδιαφερομένους και τους αντικλήτους των, καθώς και η αποστολή αυτών προς επίδοση σε άλλες Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρχές, Ειρηνοδικεία και Καταστήματα Κράτησης.
  2. Η τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου κλήσεων.
  3. Η τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και η καταχώρηση των αποδεικτικών, που εισέρχονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
  4. Ο έλεγχος των αποδεικτικών κλητεύσεως, για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα και η προσπάθεια άρσης αυτών με νέα επίδοση, καθώς και η σχετική ενημέρωση του εκάστοτε Αντεισαγγελέα υπηρεσίας γι΄ αυτά.
  5. Η διαδικασία μεταγωγών στα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου, κατά τις ορισθείσες δικασίμους.
  6. Η κλήτευση διερμηνέων.
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.