ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΟΥΛΑΣ (1993-1996) *

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με ειδικότερες σπουδές στο Εργατικό και Ποινικό Δίκαιο. Διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών το έτος 1955 και το έτος 1959 διορίστηκε, μετά από έγγραφη και προφορική δοκιμασία, στην οποία επρώτευσε, έμμισθος Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το έτος 1961 προήχθη σε Πρωτοδίκη και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδι­κείο Πατρών. Το έτος 1963 μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το 1969 τοποθετήθηκε Προϊστάμενος των υπηρεσιών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Εκεί υπηρέτησε μέχρι της προαγωγής του, κατ’ έτος 1972, σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Λαρίσης. Το έτος 1974 μετατέθηκε στο Πρωτο­δικείο Πειραιώς, όπου, ως αρχαιότερος Πρόεδρος Πρωτοδικών, άσκη­σε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου τούτου. Το 1975 προήχθη σε Εφέτη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το δε έτος 1977 μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε μέχρι της προαγωγής του, κατ’ έτος 1985, σε Πρόεδρο Εφετών Ναυπλίου. Κατά το έτος 1986 μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών και το αυτό έτος προήχθη σε Αρεοπαγίτη. Το 1991 τοποθετήθηκε Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Εφετείου Αθηνών και το έτος 1992 προήχθη σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Το έτος 1993 προήχθη σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπηρέτησε μέχρι του έτους 1996, ότε απεχώρησε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

* βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.214