ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Ενόψει των επικείμενων εκλογών, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργεί τις καθημερινές έως τις 21.00΄ και τα Σάββατα και τις Κυριακές από τις 8.00 έως τις 20.00.

 

Κατά τις κατωτέρω ημερομηνίες λήξης προθεσμιών η Εισαγγελία του Α.Π. θα λειτουργεί:

 

1) Την 1η Μαΐου 2014 (λήγει η προθεσμία των 9 ημερών μετάτην έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για τη δήλωση του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 του π.δ. 26/2012) από 8.00 έως 24.00.

 

2) Την 4η Μαΐου 2014 (λήγει η προθεσμία των 12 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την υποβολή των δηλώσεων των συνδυασμών των υποψηφίων, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 34 παρ. 5 του π.δ. 26/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014)  από 8.00 έως 24.00 και

 

3) Την 16η Μαΐου 2014 (λήγει η προθεσμία των 8 ημερών πριν από την ψηφοφορία, για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 36 του π.δ. 26/2012) από 8.00 έως 24.00.

 

4) Την 19η Μαΐου 2014 (λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της πρότασης  προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 36 του π.δ. 26/2012) από 8.00 έως 24.00.

 

 Επίσης η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργεί τα Σάββατα 17-5-2014 και 24-5-2014  από τις 8.00 έως τις 22.00 και την Κυριακή 18-5-2014, ημέρα διενέργειας των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών καθώς και την Κυριακή 25-5-2014, ημέρα διενέργειας των Εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 8.00 έως τις 19.00.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6419334, 210 6419332, 210 6419338, 210 6419336