ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΙΛΤ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ (1892) *

Γεννήθηκε στην Χαλκίδα. Εισήλθε στον εισαγγελικό κλάδο το 1864. Πάντως, από το 1884 υπηρετεί ως Αρεοπαγίτης και το 1892 προ­άγεται σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παράλληλα προς τα δικα­στικά του καθήκοντα επιδόθηκε συστηματικά στη μελέτη της επιγρα- φικής και της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Συνέγραψε πολλές πραγ­ματείες σπουδαιότερη από τις οποίες είναι η μελέτη του « Ἄρειος Πάγος καὶ οἱ Ἐφέται», καθώς και η εισαγωγή του στην «Ἀθηναίων πολιτεία» του Αριστοτέλους. Στη σειρά των εκδόσεων της βιβλιοθή­κης Φέξη, μετέφρασε στα ελληνικά την «Φιλοσοφία τῆς τέχνης ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν Ἰταλία» του φιλοσόφου και τεχνοκρίτη Ιππόλυτου Ταίν.

Διατέλεσε μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Επιτροπής Συντάξεως του Αστικού Κωδικός κατά τη διάρκεια συνεδρίας της οποίας και απέθανε αιφνιδίως. Ήταν πατέρας του Αρεοπαγίτη και μετέπειτα Αντιπροέδρου του ΣτΕ Μιλτιάδου Αγαθόνικου. Ο νομικός τόπος1 τον χαρακτήρισε ως πεφωτισμένον νομομαθή, ενθουσιώδη λά­τρη της μεγαλοπρεπούς αρχαιότητας και αληθή επιστήμονα με εξαίρε­τη εγκυκλοπαιδική μόρφωση, άνθρωπον δε «ἐν ὧ οὐκ ἦν δόλος».

 

 * βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.163

———–

1 Θέμις , Γ΄(1892), σελ.79

  ΕΕΓΝ,ΙΑ΄(1891), σελ.358