ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”, 5-4-2019

.