“Ελεγκτικό Συνέδριο, Μορφές Ελέγχου και Παρεχόμενης Δικαστικής Προστασίας”

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με θέμα: “Ελεγκτικό Συνέδριο, Μορφές Ελέγχου και Παρεχόμενης Δικαστικής Προστασίας”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη στις 14-15/11/2016.