Εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων και διενέργεια βιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και αναλύσεων (DNA)

Οργάνωση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας Ημερίδας με θέματα: ” 1. Την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, 2. Τη διενέργεια βιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και αναλύσεων (DNA)”, Αθήνα στις 30-11-2016.