Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Βουκουρέστι, 12-14 Δεκεμβρίου 2018

 

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου επισκέφθηκε το Βουκουρέστι, από τις 12 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνέδριο σχετικά με  τις “Συνέπειες της εφαρμογής του Κανονισμού της Ε.Ε. για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις Εθνικές Αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών της Ε.Ε.”, το οποίο διοργανώθηκε από την  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Γενικής Εισαγγελίας της Ρουμανίας (DNA) και τη Ρουμανική Ένωση για την Έρευνα του Δικαίου της ΕΕ (ACDPE).

Τα θέματα, που αναπτύχθηκαν, αφορούσαν στην ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής του Κανονισμού της Ε.Ε. για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη στήριξη της στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στις προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή της Οδηγίας 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενώ παρουσιάστηκε και μία μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του θεσμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στο δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συνεργασία των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο παραδεκτό και την ελεύθερη διακίνηση των αποδεικτικών στοιχείων κατά την έρευνα και επιδίκαση υποθέσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, στις διασυνοριακές έρευνες και την αμοιβαία δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Τρίτων Χωρών καθώς και στα εχέγγυα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.