Επικοινωνία

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 (Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου είναι 6419+ εσωτερικό τηλέφωνο)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛ.ΕΣΩΤ

ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.

ΦΑΞ

  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

412

366,175

  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

412

331

 

  • Προϊσταμένη Διοίκησης και          Προσωπικού

414

332

210-6411526

Γραμματεία Διοικητικού

414

334

210-6411526

Γραμματεία Διοικητικού (Γνωμοδοτήσεις –Εγκύκλιοι)

414

338

210-6411526

Γραμματεία Διοικητικού

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο

416

416

336

337

210-6419336

210-6419337

210-6411523
  • Προϊσταμένη Διεθνών Σχέσεων και δια βίου εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών

412

366

210-6411528

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

415

322,335

210-6454491

  • Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μεθόδων Οργάνωσης-Πληροφορικής

418

339

210-6458680

Γραμματεία Μεθόδων Οργάνωσης-Πληροφορικής

418

340

210-6458680

  • Προϊσταμένη Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής

410A

326

210-6466271

210-6466271

Γραμματεία Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής

410Α

351,171

  • Προϊσταμένη Κλήσεων και Επιδόσεων

420

344

210-6457904

Γραμματεία Κλήσεων

420

343, 346

  • Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος

422

349

210-6411524

210-6457903

Γραμματεία Ε΄Ποινικού τμήματος

421

347

Γραμματεία Ζ΄Ποινικού τμήματος

422

350

Γραμματεία ΣΤ΄Ποινικού τμήματος

421

348

Γραμματεία Ποινικού – Πιστοποιητικά

421

330

Γραφείο Ποινικού – Καθαρογραφή

409Α

328

Γραφείο Επιμελητών

419

341,342