Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024 / Ανακοίνωση ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων μελών Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου

Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Επιτροπών συλλογής επιστολικής ψήφου (τακτικοί και αναπληρωματικοί) παρακαλούνται να παρουσιαστούν στον Γενικό Έφορο των Εκλογών, τη Δευτέρα 13/5/2024 και ώρα 8:00, στο Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αγίου Βασιλείου, Περιστέρι) για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρακολουθήσουν σχετικό σεμινάριο.