Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024 / Ανακοίνωση – Οδηγίες αναίρεσης της εκ παραδρομής Μη Αποδοχής Διορισμού

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διορισθέντες δικαστικοί αντιπρόσωποι εκ παραδρομής να επιλέγουν την «Μη Αποδοχή» του διοριστηρίου εγγράφου τους, ενώ επιθυμούν να αποδεχθούν τον διορισμό τους. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να αποστέλλουν στο email: ekloges2024@solon.gov.gr αίτημα αναίρεσης της ως άνω ενέργειας (Μη Αποδοχής) αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους και τον Α.Φ.Μ.