Η εφαρμογή της αναδοχής ως θεσμός κοινωνικής προστασίας στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα”, Ηράκλειο Κρήτης

Ημερίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ στις 23-9-2016 με θέμα: “Η εφαρμογή της αναδοχής ως θεσμός κοινωνικής προστασίας στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα”, Ηράκλειο Κρήτης- Ομιλία με τίτλο “Αποϊδρυματοποίηση: Μία πόρτα ανοιχτή είναι δικαίωμα της μοναδικότητας του κάθε παιδιού”