Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας, Αίθουσα Γερουσίας – Βουλή των Ελλήνων στις 28-29/4/2017.

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σε στρογγυλή Τράπεζα στο Συνέδριο, που διοργανώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ με θέμα: “Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας”, Αίθουσα Γερουσίας – Βουλή των Ελλήνων στις 28-29/4/2017.