Η Ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων παραβατών και θυμάτων: ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης

Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: “Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών στις 5-11-2016, Ομιλία με τίτλο “Η Φιλική προς τους ανήλικους δικαιοσύνη: μια πρόκληση για το Σύστημα Ποινικού Μηχανισμού” στο Στρογγυλό Τραπέζι με θεματική Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων παραβατών και θυμάτων: ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.