ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30΄

ΑΡΧΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9.doc