ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στην αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών , Κυρίλλου Λουκάρεως 14,   την Παρασκευή στις  19/1/2018 και ώρα  17.30′ έως και την  Κυριακή 21/1/2018 και ώρα 14.30΄με Θέμα : Εισαγγελικές Παραγγελίες και Ελεγκτικά Σώματα . Ο Δημόσιος Έλεγχος και ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην καταπολέμηση της Διαφθοράς.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισαγγελικές παραγγελίες και Ελεγκτικά Σώματα. Δημόσιος Έλεγχος και  ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

19-21 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα: Παρασκευή 19-1-2018 ώρα έναρξης 17:30

Α. Έναρξη εργασιών Συνεδρίου

Β. Χαιρετισμοί Πολιτειακής, Πολιτικής και Δικαστικής  Ηγεσίας

Γ. Ομιλία Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Δ. Δείπνο

 

2η Ημέρα Σάββατο 20-1-2018

Ώρα 9:00 : Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές- Παραλαβή Εντύπου Υλικού- Καφές καλωσορίσματος

Α΄ ενότητα: ώρα έναρξης 9:30

Θέμα: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και Ελεγκτικά σώματα (Συντονιστής, Ευτύχης  Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής)

 1.               Παρουσίαση του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Σέργιος Δρόσος, Ειδικός Επιθεωρητής Γ.Ε.Δ.Δ. )

2.               Ελεγκτικά Σώματα και ευρωπαϊκή πρακτική καταπολέμησης της Διαφθοράς  (Iωάννης Σαρμάς,  Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου )

3.               Νέες μέθοδοι και εργαλεία ελέγχου. Τα μικτά κλιμάκια του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και ο ρόλος τους στη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (Φωτούλα Ντινάκη Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε.Δ.Δ. )

4.               Σώματα και  Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου. Ελεγκτικά Σώματα με  ανακριτικές αρμοδιότητες και Ελεγκτικά Σώματα χωρίς ανακριτικές  αρμοδιότητες  (Σταύρος Ευαγγελάτος, Γενικός Επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ )

11:00 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

11:30 Διάλειμμα – καφές

Β΄ ενότητα: ώρα έναρξης: 12.00

Θέμα: Εισαγγελικές παραγγελίες και ελεγκτικά σώματα (Συντονιστής Αντιεισαγγελέας Αρείου Π άγου. Ι. Αγγελής)

1. Σχέση Εισαγγελέα, Ανακριτή και ελεγκτικών σωμάτων (Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά )

2. Διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης/προανάκρισης από τα ελεγκτικά σώματα μετά την Εισαγγελική Παραγγελία (A. Zήσης,  Εισαγγελέας  Διαφθοράς Θεσσαλονίκης)

3. Οικονομικός εισαγγελέας και η σχέση του με τους ειδικούς-προανακριτικούς υπαλλήλους (Χάιδω  Ζουγρή, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών)

4.Μέτρα επιείκειας για τους μετανοούντες. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες. (Λάμπρος Τσόγκας, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσ/νικης) 

13:00 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

13.30  Ελαφρύ Γεύμα

Γ΄ ενότητα: ώρα έναρξης 14:30

      Θέμα: Σχέση διαδικασιών  εσωτερικού ελέγχου ιδιωτικού τομέα  και δημοσίου ελέγχου(Συντονιστής Κων/νος Μενουδάκος, πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)      

1.       Το διεθνές πρότυπο για τις τρεις γραμμές άμυνας – η εφαρμογή του στην Κύπρο. Διεθνείς περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης, όπου φαίνεται η σημασία της έλλειψης εσωτερικού ελέγχου (Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου, Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας)

2.       Ομοιότητες και Διαφορές στις διαδικασίες εσωτερικού Ελέγχου μεταξύ των Ιδιωτικών Εταιρειών και των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα (Γεώργιος Ραουνάς, Partner KPMG)

3.       Πώς ο Εσωτερικός Έλεγχος μιας ιδιωτικής εταιρείας προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον (Γεράσιμος Στανίτσας, Ανώτερος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Ελληνικά  Πετρέλαια)

4.       Risk Management in the Public Sector (Soledad Llamas Tutor,  Internal Audit Manager at Canal de Isabel II, Chair of ECIIA-EUROSAI working group)

 5.       Το InstituteofInternalAuditors (IIA) και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου μας ενώνουν (Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας)

16:30 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

17:00 Διάλειμμα – καφές

Δ΄ ενότητα: ώρα έναρξης 17:30

Θέμα:  Μηχανισμοί και Εργαλεία Καταπολέμησης της διαφθοράς και της  απάτης στο Δημόσιο Τομέα  (Συντονιστής, Ηλίας Αναγνωστόπουλος, αν. Καθηγητής Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ)

1. Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Άννα Ζαίρη,  Επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες)

2.   Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ηλίας Κωνσταντακόπουλος,  Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

3.  Το οικονομικό έγκλημα και η αντιμετώπισή του από τον Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος (Νίκος Πασχάλης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας  Οικονομικού Εγκλήματος)

4. Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σχέση Ευρωπαϊκού – Εθνικού Δικαίου (Όλγα Τσόλκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου)

18:45 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

3η Ημέρα Κυριακή 21-1-2018

Ώρα : 9:00 Προσέλευση – Καφές

Ε΄ ενότητα: ώρα έναρξης 9:30 π.μ. 

Θέμα :Δημόσιος Έλεγχος (Συντονίστρια Ανδρονίκη  Θεοτοκάτου, Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου )

 1. Εισαγωγή στην έννοια του Δημόσιου Ελέγχου. Ενδεικτική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου)

2. Tα Όργανα και ο τρόπος διενέργειας του Δημόσιου ελέγχου. Η σχέση του ελέγχου με παράλληλες αρμοδιότητες άλλων δικαστηρίων  (Ευαγγελία Κολουμπίνη , Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου)

3. Δημόσιος έλεγχος και προσωπικά δεδομένα, (Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Μέλος του Ε.Σ.Ρ)

4. Διαδικασίες και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου (Δήμητρα Ιωάννου, Επικεφαλής Έργου «Τεχνική Βοήθεια για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση»

11:00 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

11:30 Ελαφρύ γεύμα

ΣΤ΄ ενότητα: ώρα έναρξης 12.00

Θέμα: Καταπολέμηση της  διαφθοράς. Συντονιστής  Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1.  Θεσμοί και πολιτικές καταπολέμησης της Διαφθοράς. Η προσέγγιση της Πολιτικής Επιστήμης, (Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Ε.Κ.Π.Α.)

2. Το παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς-Αξιολογήσεις –Έλεγχοι και συστάσεις των διεθνών οργανισμών  (Ι.Ν. Ανδρουλάκης, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου, Ε.Κ.Π.Α.)

3. Παραποίηση οικονομικών στοιχείων και διαφθορά: Ο ρόλος των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών για πρόληψη της διαφθοράς. (Ιωάννης Φίλος, MBA, PHD, CIA, CFE,  Επ. Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης,   Πάντειο Πανεπιστήμιο)

4. Ο ρόλος του Εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και η εμπειρία συνεργασίας με τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Ελέγχου (Κούντριας Κωνσταντίνος, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς)

5. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ε.Ε. και η επίδραση της στην εθνική μας έννομη τάξη(Μαρία Καΐάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης )

13.15 Συζήτηση (Παρεμβάσεις –Τοποθετήσεις)

13:45 Πορίσματα Συνεδρίου

14:30 Κλείσιμο συνεδρίου

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου