Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη Διεθνή Συνάντηση Κορυφής Γενικών Εισαγγελέων στο Wilton Park, 21-23 Φεβρουαρίου 2018

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου συμμετείχε στη Διεθνή Συνάντηση Κορυφής Γενικών Εισαγγελέων στο WiltonParkστο Sussexτου Ηνωμένου Βασιλείου, στις 21-23 Φεβρουαρίου 2018.

        Στην προαναφερόμενη Συνάντηση Κορυφής, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Εισαγγελία της Αγγλίας και της Ουαλίας αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη δίωξη των εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων, της σύγχρονης δουλείας, της οργανωμένης παράνομης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εργασίας στην Ευρώπη. Η Συνάντηση Κορυφής είχε προαναγγελθεί από την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2017, στα πλαίσιο της οποίας παρότρυνε τους εταίρους τους να συμφωνήσουν στην ανάληψη δράσης για τον τερματισμό της αναγκαστικής εργασίας, της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

        Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δυνατότητα ανάπτυξης των υφιστάμενων, καθώς και η δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των κρατών αλλά και των εισαγγελιών τους, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα προαναφερόμενα εγκλήματα, εντοπίζοντας τις δυσκολίες τόσο σε επίπεδο ερευνών όσο και σε επίπεδο δίωξης.