Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη 10η Συνάντηση του Δικτύου Γενικών Εισαγγελέων Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ε.Ε. στο Δουβλίνο, 11-13 Οκτωβρίου 2017

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου συμμετείχε στη 10η Συνάντηση του Δικτύου Γενικών Εισαγγελέων Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, από τις 11 έως και 13 Οκτωβρίου 2017.

        Βασικά θέματα  συζήτησης της φετινής συνάντησης ήταν η τρομοκρατία και η προστασία / διατήρηση των δεδομένων.

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου συναντήθηκε με τους Εισαγγελείς Ανηλίκων του Γραφείου της Γενικής Εισαγγελέως της Ιρλανδίας με τους οποίους αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κακοποιημένων ανηλίκων και ειδικότερα των σεξουαλικά κακοποιημένων ανηλίκων από τα δικαστικά συστήματα της Ελλάδας και της Ιρλανδίας τόσο κατά το στάδιο της καταγγελίας της πράξης όσο και κατά το στάδιο εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης.

        Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας Ανηλίκων και Νέων, της Αστυνομίας Ανηλίκων και της Κρατικής Υπηρεσίας για το Παιδί και την Οικογένεια “TUSLA“, στην  Ελληνική Πρεσβεία στο Δουβλίνο, παρουσία και της Πρέσβεως της Ελλάδας στο Δουβλίνο κ. Κάτιας Γεωργίου, με τους οποίους συζήτησε θέματα αντιμετώπισης ανηλίκων παραβατών και προστασίας ανηλίκων θυμάτων. Στα πλαίσια της εν λόγω συνάντησης έγινε και ενδελεχής αναφορά στον θεσμό της αναδοχής, που στην Ιρλανδία αποτελεί το κυριότερο μέτρο προστασίας των ανηλίκων, καθώς και στον ρόλο της Αστυνομίας Ανηλίκων στη διαχείριση των υποθέσεων των ανηλίκων παραβατών, μαρτύρων και θυμάτων.