Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη 12η Συνάντηση Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χάγη της Ολλανδίας, 6 Οκτωβρίου 2017

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, συμμετείχε στην 12η Συνάντηση Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Eurojust, στη Χάγη της Ολλανδίας, στις 6 Οκτωβρίου 2017.

        Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι νέες τάσεις στα ηλεκτρονικά εγκλήματα και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους τόσο κατά το στάδιο της έρευνας όσο και κατά το στάδιο της δίωξης. Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες πρακτικές αντιμετώπισης των ανωτέρω εγκλημάτων, καθώς και οι δυνατότητες χρήσης των ηλεκτρονικών δεδομένων στην επιτάχυνση των ποινικών διαδικασιών.

Στη συνέχεια, η  Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου συμμετείχε στην παρουσίαση των συμπερασμάτων από το στρατηγικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Eurojust, στις 15 Ιουνίου 2017,  για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των  εκπροσώπων των κρατών μελών  και αξιοποίηση των συμπερασμάτων του ανωτέρω σεμιναρίου ενώ αποφασίστηκαν δράσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου.

      Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το κλείσιμο της συνάντησης συζητήθηκαν και σημαντικά τρέχοντα θέματα ύψιστης προτεραιότητας μεταξύ των οποίων και οι τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.