Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Συνέδριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODΙHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Βιέννη, 14 Νοεμβρίου 2018

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου επισκέφθηκε τη Βιέννη, στις 14 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συνέδριο με θέμα “Οικοδομώντας μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της Ποινικής Δικαιοσύνης στο Έγκλημα Μίσους”, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODΙHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

        Στο προαναφερόμενο Συνέδριο συμμετείχε και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καβάλας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κ. Βασίλειος Αδάμπας, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το εξειδικευμένο για εισαγγελείς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σχετικά με την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, που διοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το εν λόγω Γραφείο, 1-3 Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους που ανέπτυξε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODΙHR) σε τέσσερα κράτη, ήτοι τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Αναλυτικότερα, οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε μία κοινώς αποδεκτή εργαλειοθήκη, αναγκαία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, στα διδάγματα και τις εμπειρίες που οι εκπρόσωποι του Γραφείου, στελέχη και εκπαιδευτές, αποκόμισαν από τη δραστηριοποίησή τους στις προαναφερόμενες χώρες, στις βέλτιστες πρακτικές υιοθέτησης πολιτικών από την κοινωνία των πολιτών για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, καθώς και κοινών παραμέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί μία ενιαία αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους σε εθνικό επίπεδο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κα Μαρία Γιαννακάκη.

Σημειωτέον, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συγκαταλέγονται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών της «Συμφωνίας συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα», που υπεγράφη στις 6-6-2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.