Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη 13η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurojust, Χάγη, 19 Οκτωβρίου 2018

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου συμμετείχε στη 13η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Eurojust, στη Χάγη, στις 19 Οκτωβρίου 2018.

        Στην προαναφερόμενη Συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, οι κ.κ. Παρασκευάς Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Εθνικό Μέλος της Ελλάδας στη Eurojust, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε και Παναγιώτης Μανιάτης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και Αναπληρωτής του Εθνικού Μέλους της Ελλάδας στην Eurojust.

        Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων προκλήσεων και της πρόληψης της τρομοκρατίας, τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ε.Ε. σε σχέση με την αναδιοργάνωση της Eurojustκαι τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το όραμα της Eurojustως προς το μέλλον της δικαστικής συνεργασίας στην Ε.Ε.

      Κατά το κλείσιμο της συνάντησης αναφέρθηκαν οι επόμενες δραστηριότητες του Συμβουλευτικού Φόρουμ υπό την επικείμενη Προεδρία της Ρουμανίας και της Φιλανδίας.