Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην 21η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης, Βάρνα Βουλγαρίας, 14-15 Ιουνίου 2018

 

          Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης (EuropeanJudicialTrainingNetworkEJTN) Δικαστή κ. Wojciech Postulski, παρέστη στην 21η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ως άνω Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 14 και 15 Ιουνίου 2018.

          Στην εν λόγω Συνεδρίαση η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, συνεπικουρούμενη από τον κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλο, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Σύμβουλο Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., ο οποίος έχει οριστεί από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρμόδιο άτομο επικοινωνίας μεταξύ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Δικτύου, υποστήριξαν τον φάκελο υποψηφιότητας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου από Εταίρος να ενταχθεί ως Πλήρες Μέλος στο Δίκτυο.

          Η παρουσίαση του φακέλου υποψηφιότητας περιελάβανε αναλυτική αναφορά στις δράσεις που έχει αναπτύξει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από το έτος 2017 έως σήμερα για την επιμόρφωση, κυρίως, των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας μας. Στα πλαίσια της συνεργασίας με το εν λόγω Δίκτυο η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα φιλοξενήσει στην Αθήνα συνολικά είκοσι ένα (21) εισαγγελικούς λειτουργούς από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για μία ή/και δύο εβδομάδες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για το ελληνικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.