Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Πρώτη Συνάντηση Επιτροπής Διαλόγου που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια του προγράμματος SASCA, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στις 6-9-2017

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Πρώτη Συνάντηση Επιτροπής Διαλόγου που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια του προγράμματος SASCA, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.