ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 24 Απριλίου 2019  υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Εθνικό Φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Με το εν λόγω πρόγραμμα θα γίνεται ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των χώρων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αρχικά, και στη συνέχεια και σε άλλες 18 Εισαγγελίες της Χώρας, εκπληρώνοντας έτσι τη νομική υποχρέωση ανακύκλωσης που απορρέει από το Ν. 4496/2017.

Το συνολικό ποσό του ανταποδοτικού αντιτίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 0,03 ευρώ ανά μία συσκευασία θα ενισχύσει το έργο του Ν.Π.Ι.Δ.  «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που ως σκοπό έχει την επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακιζομένων, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση, καθώς και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής τους  επανένταξης.

Σημειώνεται ότι η συλλογή  και μεταφορά των ανακυκλώσιμων συσκευασιών θα  γίνεται  από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.) «Νέοι Ορίζοντες»,  η οποία υλοποιεί σχέδιο δράσης προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου-Βασιλόπουλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», κ. Παύλος Ραβάνης και ο Γενικός Διευθυντής της «Συμμαχία για την Ελλάδα», κ. Γεώργιος Καλούδης, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Τεχνικός Σύμβουλος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων και oΔιευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, κ. Ιωάννης Μωραϊτάκης, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς κ. Δημήτριος Ασπρογέρακας, ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Ευάγγελος Ιωαννίδης και η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, κα Ανθούλα Μπούμπα καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», κ. Ηλίας Μουσταϊρας, η Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», κα Φωτεινή Μηλιώνη και ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ.  «Νέοι Ορίζοντες», κ. Παναγιώτης Φραγκιάς.