ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Την 18η Φεβρουαρίου 2015 και περί ώρα 13.00, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ύστερα από πρωτοβουλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπης Κουτζαμάνη, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Εισαγγελέων Εφετών της χώρας. Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε συντονισμός των ενεργειών των τελευταίων που αφορούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες με σκοπό την ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις που έχουν σχέση με διαφθορά και φοροδιαφυγή, την εύρυθμη λειτουργία των Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, τον έλεγχο της ποιότητας του παρεχόμενου από τους Εισαγγελείς έργου, καθώς και την προσήκουσα και ενδεδειγμένη παράσταση και εν γένει συμπεριφορά αυτών εντός και εκτός υπηρεσίας.