ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 13-5-2019 ΑΠΟ 15.00΄ ΕΩΣ 20.00΄

ΔΕΥΤΕΡΑ   13-5-2019

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ :   ΑΠΟ  15.00  ΕΩΣ 20.00΄   ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    210-6419343   ,   210 – 6419346