Τρομοκρατία: Μέτρα και Μέθοδοι Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας, Νομοθεσία και Ξένοι Μαχητές (Βουλγαρία) στις 13-11-2017

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, με θέμα: “Τρομοκρατία: Μέτρα και Μέθοδοι Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας, Νομοθεσία και Ξένοι Μαχητές”, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στις 13/11/2017.