Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

       O Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλόπουλου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς (5) ισχύος με τους Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Δημήτριο Βασιλείου και Νικόλαο Ηρειώτη, οι οποίοι εκπροσώπησαν τα Εργαστήρια “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής”, αντίστοιχα. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε χώρα την Τρίτη 16 Ιανουαρίου τ.ε. στο γραφείο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

        Βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και σύνδεσης των Εργαστηρίων “Τραπεζικής” και “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής” του ΕΚΠΑ με τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η ανάπτυξη πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα Μέρη, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της δικαιοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

        Τα πεδία συνεργασίας επικεντρώνονται σε τρεις τομείς:

α) της εκπαίδευσης, β) της έρευνας και των ερευνητικών υποδομών και γ) λοιπών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα, η συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακών μαθημάτων. Ως προς τον τομέα της έρευνας και των ερευνητικών υποδομών προβλέπεται η συνεργασία εργαστηρίων και η από κοινού αξιοποίησή τους ενώ ως προς τον τομέα των λοιπών δράσεων προβλέπεται η συγκρότηση κοινών επιστημονικών -συμβουλευτικών επιτροπών για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και κοινές εκδόσεις τραπεζικού,  νομικού και λοιπού περιεχομένου.

        Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω θα αξιοποιηθεί το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό, οι δομές και οι υποδομές των Εργαστηρίων ¨Τραπεζικής” και ” Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής” του ΕΚΠΑ καθώς και η εμπειρία των δικαστικών λειτουργών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

        Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Φεβρουαρίου τ.ε., οπότε και θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Στο προαναφερόμενο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο “JudicialEducationProgrammeInBankingandFinance” θα συμμετάσχουν είκοσι (20) εισαγγελείς και είκοσι (20) δικαστές, ενώ τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται στον Άρειο Πάγου, θα διαρκέσουν πέντε (5) μήνες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πληρέστερων συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.