Υπογραφή νέου Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τα έτη 2017-2020

Επίσημη Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου

στη Ρωσία, 12-15 Δεκεμβρίου 2017

 

        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Yu. Ya. Chaika, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα, στις 12-15 Δεκεμβρίου 2017. Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης και η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κα Ευθυμία Σωτηροπούλου.

        Σκοπός της επίσκεψης ήταν η υπογραφή του νέου Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τα έτη 2017-2020, βάσει του από 16 Απριλίου 2010 Μνημονίου Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προχώρησαν στην υπογραφή του ανωτέρω Προγράμματος Συνεργασίας κατόπιν κοινής παραδοχής, ότι τα αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Συνεργασίας που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο εισαγγελικών αρχών για τα έτη 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, ήταν εποικοδομητικά και, κατ’ επέκταση, ήταν κοινή η επιθυμία συνέχισης αυτής της αγαστής συνεργασίας.

        Στα πλαίσια του προαναφερόμενου Προγράμματος Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Ανταλλαγή εμπειρίας σε εισαγγελικές δραστηριότητες στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Θετική εμπειρία και υπάρχοντα προβλήματα στην Ελλάδα και τη Ρωσία», την οποία συντόνισε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. S.A.Karapetyan.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ονόματα των ομιλητών καθώς και οι εισηγήσεις τους επί του ανωτέρω θέματος:

 

 

Ζάϊτσεβα Μ.Β. – Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης για την Εποπτεία της Τήρησης των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών των Πολιτών, Γενική Διεύθυνση για την Εποπτεία της Τήρησης των Ομοσπονδιακών Νόμων, Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας – Προϊσταμένη του Τμήματος για τις Υποθέσεις  των Ανηλίκων και της Νεολαίας.

Δραστηριότητες της Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών

    

 

 

Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Γενικές Αρχές του Δικαίου Ανηλίκων, Διεθνής και Ελληνική Νομοθεσία για Παραβάτες-Ανήλικους, Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες

    

 

Λεγκέτσκαγια Β.Α., Προϊσταμένη του 3ου Τμήματος  της Διεύθυνσης για την Εξασφάλιση της Συμμετοχής Εισαγγελέων στην Ακυρωτική και Εποπτική Ποινική Διαδικασία, Γενική Διεύθυνση της Ποινικής Δικαστικής Διαδικασίας, Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Συμμετοχή Εισαγγελέων στην Ακυρωτική και Εποπτική Ποινική Διαδικασία

 

 

Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

 

Εναλλακτικά μέτρα ποινής για ανήλικους παραβάτες: Αναμορφωτικά και Θεραπευτικά Μέτρα

    

 

 

Ουλιάνοβ Α.Σ. – Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης για την Τήρηση της Νομιμότητας της Εκτέλεσης Ποινής, Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

 

Οργάνωση της εισαγγελικής εποπτείας της τήρησης των νόμων από τις σωφρονιστικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

    

 

Ευθυμία Σωτηροπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών

 

 

 

Ανήλικα Θύματα και Ανήλικοι Μάρτυρες

   

 

Γκλαντκίχ Β.Ι. – Ανώτερος Εισαγγελέας του Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης για την Εποπτεία της Προανάκρισης, της Ανάκρισης και της Ανακριτικής Δραστηριότητας της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αναζήτηση και εντοπισμός εξαφανισθέντων ανηλίκων.

    

 

 

Μπάχαρεβα Τ.Β.  – Ανώτερη Εισαγγελέας του Τμήματος της Διεύθυνσης Μεθοδολογικής και Αναλυτικής Υποστήριξης της Εποπτείας της Δικονομικής Δραστηριότητας των Αρχών της Προκαταρκτικής Ανάκρισης και των Ανακριτικών Ενεργειών της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

Νομοθετική ρύθμιση της παροχής στους ανηλίκους κατα την ποινική διαδικασία συμπληρωματικών δικονομικών εγγυήσεων της προστασίας των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων τους.

 

 

Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων και Νέων – 

Εκπαίδευση και Προγράμματα Επανένταξής τους