ΧΑΓΗ 13-12-13

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

 

Την Παρασκευή 13/12/2013, διοργανώθηκε στην έδρα της Eurojust στην Χάγη η συνάντηση των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ε.Ε, με την συμμετοχή και των 28 κρατών-μελών. Τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν την συνάντηση, που διεξήχθη υπό Λιθουανική Προεδρία, ήταν η πρόταση κανονισμού για την μεταρρύθμιση της Εurojust, η πρόταση κανονισμού για την θέσπιση και λειτουργία γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα και η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική στην δικαιοσύνη και την εσωτερική ασφάλεια εντός της Ε.Ε.

 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, η οποία, ως προεδρεύουσα της επομένης συνάντησης, ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον χώρο του Ποινικού Δικαίου, οι οποίες είναι η συνέχιση των συζητήσεων των προτάσεων κανονισμών για την Eurojust και το Γραφείο Ευρωπαίου Εισαγγελέα, η υιοθέτηση οδηγίας για την παραχάραξη του ευρώ και άλλων χαρτονομισμάτων, καθώς και η ψήφιση μέτρων για την αποφυγή χειραγώγησης των εσωτερικών αγορών.

 

Η κυρία Εισαγγελέας παρουσίασε ακόμη την Ελληνική πρόταση για την οργανωτική δομή της επόμενης συνάντησης των Γενικών Εισαγγελέων, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, με κεντρικό θέμα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η Ελληνική πρόταση αποτελεί έναν συνδυασμό της συνάντησης των Γενικών Εισαγγελέων και του στρατηγικού σεμιναρίου το οποίο θα διοργανώσει η Ελληνική Προεδρία και έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ως << ορθολογική και λειτουργική >>.

 

Η επόμενη συνάντηση των Γενικών Εισαγγελέων θα διεξαχθεί στην Χάγη τον Ιούνιο του 2014, υπό Ελληνική Προεδρία.