Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1814/29-4-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1558/17-4-2021) κ. Βασίλειος Πλιώτας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση Δικαστικών Υπαλλήλων στη Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)