Χαιρετισμός του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επ΄ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων του.

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 34692/14-6-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-6-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2676/31-5-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2369/14-5-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137/30-4-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882/16-4-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1724/9-4-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/1-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1547/2-4-2022)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. oικ. 17567/24-3-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1454/25-3-2022)