Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3276/24-7-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3117/16-7-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 43319/09-07-2021 (ΦΕΚ B’ 3066/09-07-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/02-07-2021 (ΦΕΚ B’ 2879/02-07-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2744/26-06-2021)

Ομιλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Πλιώτα, στην τελετή του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κας Αλειφεροπούλου, στην τελετή του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197/18-06-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2660/18-6-2021).

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2476/10-6-2021).

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/5-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2366/5-6-2021).