Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/20-2-2021 (ΦΕΚ Β΄648/20-2-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 ΦΕΚ Β΄ 534/10-2-2021

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/5-2-2021 (ΦΕΚ Β΄454/5-2-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 (ΦΕΚ Β΄ 341/29-1-2021)

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22-1-2021 (ΦΕΚ Β΄186/23-1-2021)

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 3060/16-1-2021 για το χρονικό διάστημα έως 25-1-2021

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8-1-2021 (ΦΕΚ Β΄30/8-1-2021)

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το χρονικό διάστημα έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση λειτουργίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) και των οδηγιών της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών