Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919/24-10-2021)

Διοργάνωση Διαδικτυακής Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Ιδιαιτερότητες της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στο Δικαστήριο με συμμετοχή ενόρκων και ο ρόλος του Εισαγγελέα».

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄4674/8-10-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/1-10-2021 (ΦΕΚ Β΄4577/03-10-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-09-2021 (ΦΕΚ Β΄4441/25-09-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ57069/18-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4337/18-09-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 55732/13-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4214/13-09-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 55400/10-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4206/12-09-2021)

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950/03-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4054/04-09-2021)