Εγκύκλιος 8/2024

Εγκύκλιος 5/2024

Εγκύκλιος 13/2022

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 34692/14-6-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-6-2022)

Εγκύκλιος 14/2021

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση Δικαστικών Υπαλλήλων στη Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Γνωμοδότηση 10/2021

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27-3-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1194/27-3-2021)