Γνωμοδότηση 10/2021

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27-3-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1194/27-3-2021)

Γνωμοδότηση 8/2021

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/27-2-2021 (ΦΕΚ Β’ 793/27-2-2021)