Διατελέσαντες Εισαγγελείς

ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  

Ευτέρπη Κουτζαμάνη 2013-2016

Ιωάννης – Σπυρίδων Τέντες 2009-2013

Γεώργιος Σανιδάς 2006-2009

Δημήτριος Λινός 2003-2006

Eυάγγελος Κρουσταλάκης 2002-2003

Διονύσιος Κατσιρέας 2001-2002

Παναγιώτης Δημόπουλος 1996-2001

Αθανάσιος Σιούλας 1993-1996

Γεώργιος Πλαγιανάκος 1989-1993

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος 1986-1989

Κωνσταντίνος Σταμάτης 1985-1986

Κωνσταντίνος Φαφούτης 1979-1985

Σόλων Ράγκας 1977-1979

Ευστάθιος Μπλέτσας 1974-1977

Παναγιώτης Θεράπος 1970-1974

Κωνσταντίνος Θανόπουλος 1968-1970

Ανδρέας  Χ. Τούσης (1903-1979)

Κωνσταντίνος Κόλλιας 1962-1968

Δημήτριος Κιουσόπουλος 1950-1962

Χρήστος Οικονόμου 1946

Άγγελος Μπουρόπουλος 1939-1945 & 1946-1950

Λουκάς Γιδόπουλος 1935-1939

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 1930-1935

Νικόλαος Βάφας 1923-1929

Κωνσταντίνος Α. Βασιλείου (1876-1918)

Ματθαίος Χατζάκος 1911-1917 & 1920-1921

Δημοσθένης Τσιβανόπουλος 1892-1911

Αχιλλεύς Αγαθόνικος 1832-1892

Γεώργιος Μαντζούφας 1886-1892

Αδαμάντιος Παπαδιαμαντόπουλος 1873-1885

Κωνσταντίνος Προβελέγγιος 1866-1873

Ιωάννης Σωμάκης 1848-1857

Δημήτριος Σούτζος 1837-1847

Ανδρόνικος Πάϊκος 1835-1837 & 1857-1866

Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849)