Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Διατελέσαντες Εισαγγελείς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΣΑΝΙΔΑΣ (2006-2009)

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ.ΤΟΥΣΗΣ (1954-1968) *

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΛΟΝΑΡΗΣ (1788-1849) *

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΪΚΟΣ (1835-1837 & 1857-1866) *

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΟΥΤΖΟΣ (1837-1847) *

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΜΑΚΗΣ (1848-1857) *