ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ (1886-1892) *

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΙΛΤ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ (1892) *

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ (1911-1917 & 1920-1921) *

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΦΑΣ (1923-1929) *

ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (1935-1939) *

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (1946) *