Δράσεις της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου

Στο Εξωτερικό

Εξωτερικό

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Συνέδριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODΙHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Βιέννη, 14 Νοεμβρίου 2018

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα…
Νοέμβριος 19, 2018/by interneti

Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη Βιέννη, 8-9 Νοεμβρίου 2018

         Η Εισαγγελέας…
Νοέμβριος 14, 2018/by interneti

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη 13η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurojust, Χάγη, 19 Οκτωβρίου 2018

        Η Εισαγγελέας…
Οκτώβριος 29, 2018/by interneti

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Φόρουμ για τα “Θεμελιώδη Δικαιώματα” του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Βιέννη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2018

         Η Εισαγγελέας…
Οκτώβριος 4, 2018/by interneti

Επίσημη Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, 9-13 Σεπτεμβρίου 2018

        Η Εισαγγελέας…
Σεπτέμβριος 24, 2018/by interneti

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην 21η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης, Βάρνα Βουλγαρίας, 14-15 Ιουνίου 2018

           Η Εισαγγελέας…
Αύγουστος 7, 2018/by interneti

Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Αρμενία, 30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2018

        Η Εισαγγελέας…
Ιούλιος 5, 2018/by interneti

Επίσημη Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Αίγυπτο, 22-26 Μαΐου 2018

        Η Εισαγγελέας…
Ιούνιος 1, 2018/by interneti
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2021-22        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.