Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη 13η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurojust, Χάγη, 19 Οκτωβρίου 2018

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Φόρουμ για τα “Θεμελιώδη Δικαιώματα” του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Βιέννη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2018

Επίσημη Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, 9-13 Σεπτεμβρίου 2018

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην 21η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης, Βάρνα Βουλγαρίας, 14-15 Ιουνίου 2018

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, 17-20 Απριλίου 2018