Αδαμάντιος Ιωαν. Παπαδιαμαντόπουλος

1873-1885

     Γεννήθηκε στην Πάτρα. Το 1829, ως υιός φονευθέντος αγωνιστή,στάλθηκε στη Γερμανία για σπουδές, με έξοδα φιλελλήνων. Σπούδασε νομικά. Στο εξωτερικό συνέχισε να φορεί τη φουστανέλλα του. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εισήλθε στο δικαστικό σώ­μα. Στο περιοδικό «Σόλων» (1859-1860) δημοσίευσε μελέτη «περὶ τῆς ὑπέρ τοῦ ἀπεριορίστου τῶν τόκων νέας τοῦ Ἀρείου Πάγου νομολο­γίας». Τον Ιούνιο 1862 είναι Εφέτης Αθηνών και προάγεται σε Αρεο­παγίτη «διὰ τὴν νομομάθειαν αὐτού» (κατά την από Ιουνίου 1862 πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον βασιλέα Όθωνα). Το 1873 προάγεται σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπηρετεί έως το 1886, οπότε παραιτείται λόγω πάθησης των οφθαλμών του. Νέος ακό­μη έγραψε ποιήματα και μετέφρασε τις Ωδές του Ανακρέοντος. Είχε ιδιαίτερα επιδοθεί στη μελέτη της αρχαιοελληνικής γραμματείας και μιλούσε με ευχέρεια την αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι ο πατέρας του ποιητή Ζάν Μορεάς’[1].

* βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.161

[1] Κώστας Τριαντάφυλλου, Ιστορικόν Λεξικόν Πατρών, Πάτρα 1995.

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.