Διονύσιος Ν. Κατσιρέας *

2001-2002

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε Πάρεδρος Πρωτοδικείου τον Ιούνιο 1961 και υπηρέτησε διαδοχικά στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Κω, Κορίνθου, Θεσσαλονίκης, Δράμας και Πειραιώς και στα Εφετεία Ιωαννίνων και Αθηνών. Προήχθη σε Πρόεδρο Εφετών το έτος 1989, σε Αρεοπαγίτη το έτος 1991, σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου το έτος 1997 και σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο 2001. Αποχώρη­σε από την υπηρεσία, καταληφθείς από το όριο ηλικίας, στο τέλος Ιου­νίου 2002. Έχει δημοσιεύσει μελέτες ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πε­ριοδικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι μελέτες του: 1) επί του εμπο­ρικού ή μη χαρακτήρος της παρ’ εμπόρου εις δικηγόρον διδομένης εντολής1, β) το άρθρο 1024 ΑΚ και τα αστικά ακίνητα2, γ) επικουρική άσκησις της αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού και πλουτισμός δι’ εμμέσου επιδόσεως3, δ) χρησικτησία και κληρονομική διαδοχή4, ε) προσωρινή εκτέλεσις εν μέρει οριστικών αποφάσεων 5 .

* βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.218

1 ΕΕΝ 32ο, σελ. 4 επόμ.

2 ΕΕΝ 38ο, σελ. 801. επόμ.

3ΝΟΒ 16ο, σελ. 885 επομ.4ΝΟΒ 13ο, σελ.. 280 επόμ .5NOB 14ο, σελ. 844 επόμ

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.