Νικολάος Χρήστους Βάφας

1923 – 1929

     Γεννήθηκε στην Κύθνο της επαρχίας Κέας. Το 1880 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής. Εισήλθε στο δικαστικό κλάδο και εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του Εφέτη. Από Εφέτης προήχθη σε Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετά την αποχώρηση του Ματθαίου Χατζάκου (κατά Νοέμβριο 1921) άσκησε καθήκοντα Εισαγγελέως του Αρείου Πάγουμέχρι της 3-1-1923 κατά την οποία διορίσθηκε Εισαγγελεύς και συνέχισε να υπηρετεί μέχρι το τέλος 1929. Κατά την απο­χώρηση του από την Εισαγγελία, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δια του Προέδρου της, απηύθυνε προς αυτόν τιμητική επιστολή, η δε «Θέ­μις»έγραψεν ότι «…τὴν εἰσαγγελικήν του δράσιν χαρακτηρίζει ἡ ἡρε­μία καὶ ἡ ἀπέρριτη σαφήνεια τόσον εἰς τὰς ἀγορεύσεις του ὅσον καὶ εἰς τὰς γνωμοδοτήσεις του, ἐν συνδυασμῷ μετά ὀρθοτάτης κρίσεως καὶ ἀπολύτου εὐπρεπείας». Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Ηρακλής Κυριακόπουλος, κατά το επιστημονικό μνημόσυνο που έγινε για τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αντώνιο Ζηλήμονα, είπε ότι ο Αντώνιος Ζηλήμων, κατά τους απογευματινούς περιπάτους του, συναντούσε τον αριστοκράτη και ευπατρίδη Εισαγγελέα Νικ. Βάφα «…τν ὁποῖο διέ­κρινε καθ’ ὅλον τὸν βίον του εὐγένεια ψυχῆς, λεπτότης καὶ καλωσύνη ἀπέραντος καὶ ὁ ὁποῖος ἀπεχώρησε τῶν δικαστικῶν τάξεων ἀποκομίζων τὴν γενικὴν συμπάθεια τοῦ δικαστικοῦ κόσμου»2.

* βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.174

1 Θέμις, ΜΑ’, σελ. 110.

2 Εφημερίς «Σίφνος», έκτακτο τεύχος Ιουλίου 1944.

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.