Δημήτριος Γ. Σούτζος *

1837-1847

  Όταν εξερράγη η επανάσταση σπούδαζε στο Ιάσιο και εντάχθηκε στον Ιερό Λόχο υπό τον Νικόλαο Υψηλάντη. Προήχθη εις εκατόνταρχο και έλαβε μέρος στη μάχη του Δραγατσανίου της 7 Ιουνίου 1821 1.

Με την από 18 Αυγούστου 1830 αναφορά του Ρήγα Παλαμήδη προς τον Κυβερνήτη φέρεται καταγόμενος εκ Βυζαντίου και προτείνεται ως κατάλληλος να διορισθεί δικαστής στα έκκλητα δικαστήρια. Το 1833 διορίζεται Επίτροπος Επικρατείας (Εισαγγελεύς) στο προσωρινό δικαστήριο του Μεσολογγίου2 . Κατά μήνα Μάιο 1834 συμμετέχει στη σύνθεση του δικαστηρίου που δίκασε και καταδίκασε τους Κολοκοτρώνη-Πλαπούτα. Με την από 16 Αυγούστου 1834 προκήρυξη της Κυβέρνησης διορίσθηκε δημόσιος κατήγορος στο έκτακτο στρατοδικείο που ιδρύθηκε με το από 9/21 Αυγούστου 1834 Διάταγμα, για να δικάσει τους επαναστατήσαντες στην Αρκαδία και Μεσσηνία. Με το από 1/13 Ιανουαρίου ‘1835 Β.Δ. διορίζεται Πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Ενώ ήταν Πρόεδρος Εφετών, κατά την απουσία του Όθωνος από την Ελλάδα (Μάιο 1836 έως Φεβρουάριο 1837), ο Armamsperg, με το από 15 Ιανουαρίου 1837 Διάταγμα, τον διόρισε έκτακτο καθηγητή και σημάντορα (κοσμήτορα) της Σχολής Δικαστικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατά Σεπτέμβριο 1836 συμμετέχει σε επιτροπή για την τροποποίηση του Γαλλικού Αστικού Κωδικός «… δια νά εφαρμοσθεί εις την Ελλάδα». Με το από 2/14 Ιουνίου 1837 Β. Διάταγμα από Πρόεδρος Εφετών προάγεται σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπηρετεί ως το 1848. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών.

Ήταν πρόσωπο αγγλικής επιρροής 3.

* βλ.  “Η Εισαγγελία” του Παναγιώτη Γ.Δημόπουλου, Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ε.τ. , β΄έκδοση σελ.156

————

 1.Ιστορία του Έλληνικού ΄Εθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., τόμος IB’, σελ. ’28.

 2.Γκεοργκ Μάουρερ, Ό Έλληνικός Λαός, 1835  μετάφραση Τ. Βουρνά.σελ. 608.

 3.JohnPetropoulos.Πολιτική και Συγκρότηση του Κράτους στο Ελληνικό Βασί­λειο (1833 -1843), σελ. 668, σημ. 120.

 

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (c) 2022-23        Ανάπτυξη Ιστοσελίδας  LAWNET Α.Ε.